Изпълнението на годишния план на приходите от местни данъци и такси за първите шест месеца от годината е 66% от плана, заяви днес на редовния си брифинг кметът на Пазарджик – Тодор Попов. Събраните суми са в размер на  12 124 103 лв. Годишният план беше увеличен в началото на 2019 г. със сумата от 2 251 000 лв. във връзка с промените в данъчното облагане. Събраните към момента приходи са повече с 2 604 842 лв. в сравнение със същия период на 2018 г.

Кметът припомни, че в края на юни е изтекъл срокът за внасяне на първа вноска от местните налози, а това води до олихвяване на дълговете на данъкоплатците. Всички, които не са заплатили в срок ще получат уведомителни писма. Той подчерта, че общината е в стабилно финансово състояние и всички текущи кредити се изплащат в срок. По отношение на новия заем за компостиращата инсталация, средствата ще ни бъдат възстановени от съответната оперативна програма, след приключването на обекта, в този смисъл общината не е ощетена и с лев от това вземане.