24богдана

Библиотекарката от НЧ“Развитие“ в гр. Пещера – Богдана Сиракова получи адмирации от президента на Българската културна асоциация в Белгия (БКАБ) – Таня Станева. Тя бе посочена като пример за човек, който живее с професионалните си умения и осъществява връзка между автори и читатели, не само в страната, но и в чужбина.

„Изключителна подкрепа и полезни съвети при организирането на фестивала получих от Богдана Сиракова, библиотекар от град Пещера.Когато помощта е компетентна и навременна е много ценна. Радвам се, че в България има такива хора, които са съпричастни към разпространението на българските книги и слово за българите извън граница“.- казва Таня Станева, в интервю за списание „ББИА“ ,издание на българските библиотеки, излизащо веднъж на два месеца, особени благодарности бяха изказани за нашата Богдана Сиракова от Таня Станева-президент на Българската културна асоциация в Белгия (БКАБ).

Таня Станева е организатор на Първия фестивал на българската книга в Белгия.