От месец май тази година Фонд за превенция на престъпността ИГА изпълнява Проект „Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие”. В рамките на проекта е предвидено провеждането на Информационни дни в общински центрове на областта, в които досега не е имало информационна кампания по тази тема. Фонд ИГА работи по проблема домашно насилие от 10 години. Такива кампании вече са провеждани в общините Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Стрелча, Септември, Батак и Лесичово. С настоящия проект кампанията разширява обхвата си с общините Ракитово, Брацигово, Велинград и Сърница.
Първият Информационен ден ще се състои на 19 юли от 11.00 часа в залата на Общински съвет – Ракитово. За участие са поканени представители на Общинска администрация, Общински съвет, институции на територията на общината, читалища и училища, граждански организации, клубове, граждани.
Събитието се провежда с любезното съдействие на Община Ракитово.
Проект «Превантивни програми за домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-154/21.05.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието.