Нов резервоар за захранване на курорта Атолука с вода се изгражда в момента над летовището. Той е разположен непосредствено да стария резервоар, но ще има много по-сериозна вместимост. По този начин мястото за отдих ще бъде захранено и през жежкия август.

До момента заради липсата на подобен каптаж, през най-топлия летен месец досега се налагаше въвеждане на режим за ползване на водата. С новото съоръжение това ще бъде избегнато, а всички жители на вилната зона ще имат нормален дебит в чешмите си през цялата година. Кметът на община Брацигово – Петко Петков поясни, че средствата за изграждането на резервоара са заделени от капиталовите разходи на бюджета.

Очаква се до края на сезона резервоарът да бъде готов за експлоатация. За да достигат до мястото на строежа огромните камиони, които доставят бетон и арматура, бяха направени и подобрения на горския път. Според летовниците обаче има проблем с най-новия асфалтов път, който извежда към гората. Тежката техника изцяло е разбила бетоновите бордюри и това неминуемо ще доведе до разпадането на асфалтовото покритие, което през зимата ще бъде разрушено от топящите се снегове.