Съдия Мариана Шотева получи подкрепата на общо десет от десет членове на Висшия съдебен съвет и получи втори мандат за председателското място на Административен съд – Пазарджик, сочи прессъобщение на ВСС. До момента тя бе изпълняваща функциите председател на Административен съд – Пазарджик, след изтичането на първия ѝ мандат.  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) взе под внимание и желанието на колегите на г-жа Шотева, тя да продължи да бъде техен административен ръководител.