Хаджи Пенка МИЛКОВА

Светото Преображене Господне играе голяма роля в живота на християните и християнското служение. Той е и един от важните Христови празници, чрез евангелското явление на Господа в небесна светлина и слава, пред трима от учениците му.

Христос често беседвал с учениците си за своето Гонение от първосвещениците, за да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Те слушали, тъгували, надявали се и вярвали, че Иисус е месията, който ще възстанови Израелското царство. Спорели кой от тях ще бъде най-силният при Господ.

Христос ги насочвал, а често ги и укорявал, че мислят за земни, човешки блага, вместо за духовно-божественото. В беседите си Петър често заявявал: Боже, Боже, това няма да стане, няма да се случи! За да укрепи вярата и съмненията им, за небесна слава и уверение, Исус взел със себе си учениците Петър, Яков и Йоан, най-младият и любим ученик и ги изкачил на планината Тавор в Галилея.

Оставал ги да си починат и се отдалечил със силна молитва към Бога. Когато се събудили останали чудно изненадани от христовото изображение, силна светлина, като слънце лицето му греело, дрехите му били снежнобели. До него сияещи със слава за законодателя Моисей и най-великият Божи пророк на Израел – възлетял като буря, възсиявал като мълния божегласният пророк Илия. (Безстрашен пророк Илия укорява всевластният цар Ахам и езическата му красива жена Иезевал, тя отхвърлила еврейския бог, служеща и въвела поклонението на Астарта в Самария, построила голям езически храм и карала еврейския народ да им се моли там. Пророк Илия възмутен се явил и заявил, наказание ще постигне народа, три години роса дъжд за хора и добитък, бедствие ще застраши Израел. 876 – 853 г. пр. Хр.)

Пророк Илия беседвал с Христос и Моисей за предстоящите страдания и славата небесна, която Христос ще получи. Те укрепвали силната му вяра за предстоящите му дни в Йерусалим.

Петър решил да задържи това, което виждали очите му и помолил Господ: Добре е да останем тук и да направим три сенника, един за теб, за Моисей и пророк Илия. Изведнъж светъл облак прекъснал разговора им, осветил всичко наоколо, тогава властен гръмотевичен глас се чул: Тоз е Моят Син възлюбен, в когото е Моето благоволение. Слушайте него!

Учениците от страх паднали на земята по очи, на колене. С благоволението на Господа, закрили очи , изумени от виденото, учудени. Христос стоял спокоен до тях. Той им забранил да говорят за чудото, което видели. Докато син человечески не възкръсне от мъртвите. Случилото се с тях било предназначение за укрепване на апостолската им дейност. Срещу унинието и съмнението, скръбта, които щели да ги обземят след Христовота смърт, тази среща била, за да чуят Божия глас и да видят двата най-велики представители Моисей и Илия, като по този начин им било засвидетелствано, твърдението и вярата, че Христос  истина, че е Син Божи, за когото старозаветните пророци беседват, че неговата саможертва за спасение на човечеството, за отхвърляве на земните блага, за славата и величието, да отвърлят съмненията и насаждат вярата у народите.

Много църкви и манастири за слава на Бог носят името Светото Преобажение, наша слава и гордост е Преображенския манастир, празнува се винаги на 6 август. Много християни с пост и молитва приемат на този ден телото и кръвта Христова в храма Божи. Разрешава се риба на този ден.

За християните празникът Преображение носи божествена промяна, нова надежда, възраждане на духа.

Ако в северните православни земи в началото на август има само ябълки, то в българските по-южни земи вече е откъсната първата чепка грозде. На този ден в Светата Литургия на православните храмове се прибавя специален Тропар (молитвено песнопение) със старославянското название „Начатки овощей“, а в Българската православна църква – „Освещаване на гроздето“. За първи път то се освещава в храма и се яде на празника Преображение Господне.

В малките градове и села на България все още са живи колоритните народни обичаи, свързани с Преображение Господне. Правят се панаири, разменят се животни и стока.

На Преображение Господне имен ден празнуват: Сотир, Спас; всички, чието име е свързано с името на Иисус Христос, отразяващи славата Господна – Сияна, Светлин, Светла.