На 10 август 2019 г. се открива дългоочаквания лов на прелетен дивеч. Българските ловци в следващите месеци ще ловуват на пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекаси и обикновени бекасини.

Установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, определени е чл. 71, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча:

– пъдпъдък – до 15 бр.;
– гривяк. гълъби, гургулица, гугутка – до 10 бр.;
– горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.;
– голяма бeлочела гъска – до 3 бр.;
– диви патици – обект на лов – до 5 бр.;
– фазани и токачки – до 2 бр.;
– яребици и кеклици – до 4 бр.;
– заек – до 1 бр.;
– катерица, ондатра и нутрия – до 4 бр.

Строго ще се следи за използването на електрически звук възпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства н методи за ловуване, съгласно приложение 4 на Бернската Конвенция за опазване на европейската флора, фауна и природните местообитание /ДВ. бр.23 от 1995 год/.(От Заповедта на ИАГ/11.07.2019г).

С цел предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете, в края на ловния ден, всеки участник в лова задължително трябва да дезинфекцира обувките, облеклото и автомобила си с определените препарати. Съгласно инструкциите за биосигурност, остатъците от храна и опаковки от различни продукти не трябва да се изхвърлят сред природата, а да се прибират от ловуващите, защото това също е начин за пренасяне на болестта.

Спазвайте правилата за безопасност, прочетете ги отново тук: https://metalhim.com/bg/ukazaniya-za-bezopasnost