ТП на НОИ – Пазарджик уведомява, че през месец септември 2019 г. мобилни екипи от експерти на териториалното поделение ще консултират гражданите при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.

Консултации ще се извършват само срещу документ за самоличност (лична карта) и представен оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г.

За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“ не изчислява индивидуален коефициент по новата методика.

Резултатите от изчисляването на прогнозните индивидуални коефициенти по старата и по новата методика, могат да се разпечатват и предоставят на гражданите при поискване.

Консултациите ще се проведат от 1000ч. до 1530ч. в помещения предоставени от общините при следния график:

02.09.2019 г.  – община Пещера;

03.09.2019 г.  – община Панагюрище;

04.09.2019 г. – община Септември;

05.09.2019 г. – община Велинград;

10.09.2019 г. – община Ракитово

11.09.2019 г. – община Лесичово

12.09.2019 г. – община Стрелча

13.09.2019 г. – община Белово

17.09.2019 г. – община Батак

19.09.2019 г. – община Сърница;

20.09.2019 г. – община Брацигово.