По инициатива на ДГС „Селище” днес проведохме обща работна среща с директора на горското стопанство инж.Чолаков, съобщи кметът на Сърница Неби Бозов.

Срещата се дължи на писмо на РДГ Пазарджик относно създаване на организация за своевременно снабдяване на населението с дърва за огрев, предвид разпространението на заболяването Африканска чума по свинете и ограничаване на достъпа до горските територии, като мярка за справяне с болестта.

Получих уверението на инж.Чолаков, че местното горско стопанство ще окаже максимална помощ и подкрепа на гражданите за снабдяване с дърва за огрев в най-кратки срокове, за да могат всички домакинства да са подсигурили отопление през зимния сезон при евентуална забрана за достъп до горските масиви и в землищата на Община Сърница, допълни Неби Бозов.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите към настоящия момент вече е ограничен достъпът до горските територии в съседни общини като мярка за ограничаване разпространението на болестта.