Само три училища от нашата област попадат в челната стотица за страната, на база на постигнатите резултати от тазгодишните матури по блгарски език и литература, сочи информацията на МОН.

Както РУО на МОН – Пазарджик вече оповести най-висок успех от матурата по Български език и литература имат учениците на ЕГ“Б.Брехт“ в Пазарджик, там изпита са положили успешно 216 зрелостника, чийто среден успех е 4.98. Школото се нарежда на 54 -то място по успех сред стоте най-добри училища в страната. На 66-то място е СУ“Васил Левски“ във Велинград, където средният успех на изпитаните 43-ма души е 4.92, а на 92-ро място откриваме СУ“Нешо Бончев“ – Панагюрище, където изпит по БЕЛ през май са държали 65 човека, със среден успех 4.79.

За да бъде направена класацията на топ 100 за училищата в страната, данните са усреднени на база броя явили се ученици във всяко училище и средния успех на училището.

Ето и резултатите в нашата област.

Община          Населено място       Училище                                                                       Брой  БЕЛ  Математика

Община Населено място Училище БЕЛ Ср.успех Математика среден успех
ВЕЛИНГРАД С.СВЕТА ПЕТКА Средно училище „Христо Смирненски“ 27 4,16 0 0,00
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Средно училище „Димитър Гачев“ 1 3,13 0 0,00
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ 33 4,02 0 0,00
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ 216 4,98 13 4,65
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” 90 4,57 27 4,66
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЦАРИЦА ЙОАННА“ 37 2,99 0 0,00
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Професионална гимназия по икономика и мениджмънт 161 4,30 0 0,00
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство-гр.Пазарджик 10 3,15 0 0,00
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ 16 2,92 0 0,00
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Професионална гимназия по строителство и архитектура 37 3,30 2 3,02
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Професионална гимназия по химични и хранителни технологии 23 3,14 0 0,00
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Професионална гимназия по механоелектротехника 135 3,37 1 4,73
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Средно училище „Георги Бенковски“ 20 4,18 0 0,00
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Средно училище „Георги Брегов“ 45 3,77 1 3,06
ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК Средно училище „Д-р Петър Берон“ 11 3,03 0 0,00
ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ 84 3,69 0 0,00
ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ Средно училище „Нешо Бончев“ 65 4,79 2 3,30
ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ 27 3,16 1 3,03
ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА Средно училище „Свети Климент Охридски“ 16 4,07 0 0,00
РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“ I-XII клас 1 3,41 0 0,00
РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО Средно училище „Свети Климент Охридски“ 32 4,05 0 0,00
СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство 23 2,80 0 0,00
СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ Средно училище „Христо Ботев“ 21 4,20 1 5,75
СЕПТЕМВРИ С.ВИНОГРАДЕЦ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 17 2,95 0 0.00