През 2019 г. Световният ден за суицидопрофилактика  – 10 септември ще се отбележи с инициатива „С велосипед около света“.  Всеки желаещ може да подкрепи Кампанията на Международната асоциация за превенция на самоубийствата /International Association for Suicide Prevention – IASP/ като се регистрира на страницата й. Суицидното поведение е сериозeн проблем на обществото и превенцията на самоубийствата трябва да стане важна част от общественото здравеопазване, съобщиха от РЗИ – Пазарджик.
Важен момент е контролът на рисковите фактори на средата. Сред тях са: нисък социално-икономически статус, ниско образование и безработица в семейството, социална изолация. Моделът на семейството и негативните преживявания през детството също са определящи – злоупотреба с алкохол и наркотици, домашно насилие, раздяла или смърт на родител и др. Рискови фактори се явяват ниската  индивидуална способност за разрешаване на проблеми, чувството за малоценност и несигурност, психичните разстройства. Когато суицидните мисли се очертаят като единствен начин за излизане от кризисни житейски състояния, налице е сериозен риск за опит за самоубийство или за самоубийство. Най-важният аспект на всяка суицидна профилактика е ранното разпознаване на дистреса. Положителната самооценка предпазва от психически дистрес и дава възможност за справяне с трудни житейски ситуации.
АКТУАЛНИ ДАННИ ЗА СУИЦИДНИТЕ ОПИТИ  В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
От началото на 2019 г. до 31 юли, в област Пазарджик са извършени 41 суицидни опита. От тях 23 нереализирани и 18 реализирани.
Разпределени по пол:
– Жени – 19 опита /15 нереализирани; 4 реализирани/
– Мъже – 22 опита /8 нереализирани; 14 реализирани/
През същия период на 2018 г. общо суицидните опити са били 49. От тях 32 нереализирани и 17 реализирани.
Най-чести използвани суицидни способи са отравяне с медикаменти – 39,5%, обесване – 23,3%,хвърляне от височина – 14,0%. Други използвани способи през наблюдавания период са: използване на хладно оръжие, удавяне, хвърляне под транспортно средство, електрически ток; самоотравяне с химически средства; комбиниране на два способа и други.
По висок е процентът на суицидни опити в градовете на областта – 63,4%.
По-често посягат на живота си хора с основно образование – 42,5%; средно – 37,5% и начално – 12,5%. Със степен бакалавър са 7,5%.
Средната възраст при нереализираните самоубийства за жените е 37,2 г., при мъжете 63,6 г.
При реализираните самоубийства средната възраст при жените е 56,3 г., при мъжете 56,4 г.
С напредването на възрастта се задълбочава сериозността на суицидните опити.