Общинската избирателна комисия регистрира вчера Тодор Попов за кандидат -кмет на община Пазарджик, той е издигнат от местна коалиция Новото време, в която влизат   ПП „ВМРО – Българско национално движение“,  ПП  „Новото време“, ПП „Обединени земеделци“ , ПП „Съюз на свободните демократи“. От същата коалиция бе излъчена и кандидатска листа на кандидати в  за кметове на кметства в община Пазарджик. Ето кои са кандидатите.

Кметство Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за кметове на кметства
Алеко Константиново Васил Кирилов Методиев
Априлци Марин Запренов Манолов
Братаница Георги Василев Спасов
Величково Петър Стоянов Гуглев
Гелеменово Светлана Николова Андреева
Главиница Емануил Желев Христов
Говедаре Йордан Иванов Бакърджиев
Дебръщица Латинка Василева Вълчева
Драгор Георги Христов Цонев
Звъничево Иван Петров Янкулов
Ивайло Милчо Йорданов Донгов
Ляхово Димитър Иванов Димитров
Мало Конаре Димчо Атанасов Караиванов
Мирянци Христо Стоянов Христов
Мокрище Лиляна Костадинова Хаджиева
Овчеполци Костадин Иванов Карабончев
Огняново Митко Душков Хайдуков
Паталеница Ангел Георгиев Налбатски
Пищигово Жоро Иванов Панчев
Росен Васил Тодоров Рангелов
Сарая Николай Минчев Минчев
Синитово Борислав Лазаров Алексиев
Хаджиево Андон Запринов Андонов
Црънча Евгени Иванов Атанасов
Черногорово Емил Иванов Захариев
Юнаците Стоян Георгиев Кузев