ОИК – Пазарджик напомня, че крайният срок за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г., за заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г., а за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.

Ако не сте наясно дали ви има в избирателните списъци и къде се намира секцията ви за гласуване, можете да проверите това – ТУК