Иновациите са в основата на всеки успех, ние сме наясно с това, всеки, който е внедрил иновации е спечелил – средства, емоционални преживявания или друго, защото е направил нещата по нов и непознат до момента начин“, заяви днес по време на пресконференция посветена на тема „Иновации и зелен град“ Тодор Попов. Това е един от основните приоритети на управленската му стратегия за предстоящите четири години.

„Живеем в комуникационен свят и благодарение на дигиталните технологии голяма част от нашите съграждани вече видяха пълната ни листа с кандидати за общински съветници. Това, което мога да кажа за цялата листа е, че тя е баланс между опит и младост. Застъпени са всички сфери на живота като се започне от лекарите, юристите, творческите среди, спорта, бизнеса и се стигне до организации и сдружения като БЧК и ловно-рибарския съюз.

Всеки от тези хора е човек с доказани качества, лидер в своята работа, с необходимия човешки опит да взема решения, които ще са в полза на общността като цяло. Всеки от тях има необходимата експертиза. Управлението е сложен баланс от интереси и смятам, че с тази палитра от личности, ние имаме представителна извадка от най-ерудираните и готови за общественополезна дейност хора“ , каза Тодор Попов.

По отношение на иновациите е разписана цяла система от мерки, които ще доведат до подобряването на редица дейности и най-вече услуги за гражданите. Стратегия „Пазарджик – умен град“ –  Какво включва това? Транспорт и комуникации. Създаването на мобилно приложение, което ще указва местонахождението на свободни паркоместа. Ще бъде осъществено дигитално наблюдение на уличното осветление и трафика в града,  допълни той.

На второ място, предстои изграждането на вело-паркинги и нови велоалеи, там, където е възможно. Планира се и изграждането на станции за зареждане на електромобили, които в следващото десетилетие ще стават все повече не само в локален, но и в глобален мащаб. По този начин може да се нанесат и корекции по отношение на чистотата на въздуха в Пазарджик.

Следващ акцент е сметопочистването. Предстои напълно ново зониране на кварталите, нови графици и нова методика за екопатрулиране, така че дейностите по сметосъбиране и почистване да бъдат обвързани с тези на еко патрулите и да се носи персонална отговорност. Санкции ще бъдат прилагани и спрямо гражданите, които не спазват установените правила.

По отношение парковете и зоните за отдих акцентът вече се премества от разширяването им към поддръжката на вече създаденото и създаваното. В тях и разделителните ивици на уличната мрежа ще започне изграждане на капково напояване. С изграждането на второто стъпало на пречиствателната станция ще завърши нейната модернизация, така че отпадните води да бъдат на 100% чисти. Продължава изграждането на сепариращата и компостираща инсталация на новоизграденото депо, ще започне подготовката и проектирането на втората клетка. Ще завършим и рекултивацията на старото сметище, отбеляза Тодор Попов. Въпреки, че Пазарджик не сред градовете със силно замърсен въздух, са набелязани мерки за намаляване на фините прахови частици.

Обезпаразитяване и кастрация, това са методите, които ще ползва Общината през следващите четири години, за справяне с проблема с бездомните кучета. Вече има и договорено партньорство с „Четири лапи“, които в средата на октомври ще извършат кастрация на първата серия бездомни кучета и котки.

Ще бъде изготвена стратегия за социален рейтинг, която ще се прилага за първи път в България.  Тя ще обобщава различните политики, практики и действия, които общината ще поощрява. По този начин ще бъдат стимулирани хората, които са активни, отговорни и спазват правилата.

Мисля, че това е правилният начин за постигане на промяна в мисленето на гражданите, защото опазването на хигиената – както лична, така и обществена е въпрос на осъзнаване. Когато това се превърне в потребност и в манталитет, хората сами ще разберат, че опазването на чистотата не зависи само от сметопочистващите фирми,  убеден е кандидатът за четвърти кметски мандат на община Пазарджик .

 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ