„Български пощи“ ЕАД ще продадат своя дял от недвижими имоти в с. Дорково, община Ракитово, реши днес на редовното си заседание Министерски съвет. Обектите не се използват повече от 20 години, в лошо конструктивно състояние са и не са необходими за дейността на дружеството. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител, на съсобственика на имотите.