Топ отбор! Нали искаме почтени и работещи хора? Ето ги!

Марин Кузев (уважаван и многократно отличаван художник, скулптор и учител), Златко Митрев (юрист, бивш областен управител на Пазарджик), Златка Грудева (Председател на НПО от социалната сфера, един мандат общински съветник) и Нерсес Ширинян (дългогодишен журналист и Председател на Църковно настоятелство при Арменската църква в Пазарджик).

Гласувай на 27 октомври, ще бъдем горди ако избереш някого от листата с №69.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!