Уважаеми жители на община Пещера,
В Деня на българската община – 12 октомври, се обръщам към вас с послание да работим заедно за превръщането на нашия град и населените места в по-добро място за живеене. Да имаме вярата и волята, че можем да го постигнем. Българската община има важна роля в нашето развитие като държава.

За първи път на 12 октомври 1882 година в Държавен вестник е публикуван Закон за общините и градското управление. В него се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. Общината винаги е била институцията, която е най-близо до проблемите на хората и до тяхното ежедневие.

В нея пулсира духът на обществото и се дава насоката за развитие на населените места. Затова е важно да продължаваме да спазваме тази традиция – всички заедно да задвижваме процесите на промяната към по-доброто бъдеще на нашата община. С общи усилия можем да го постигнем.

Честит празник!

Йордан Младенов, кандидат – кмет на Община Пещера

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!