До г-н Ананиев – Министър на Здравеопазването
Копие до:
Г-н Борисов – Министър Председател на Р. България
Г-н Горанов – Министър на Финансите
Г-н Петков – Министър на Труда и социалната политика
Г-жа Дариткова – Председател на здравната комисия
До Медиите

Уважаеми г-н Ананиев,
Във връзка със Законът за държавния бюджет на Република България 2020 г. и
гласувания бюджет на НЗОК, ние медицинските специалисти настояваме, незабавно в
срок до 31.10.2019 г. да бъдем запознати с предварително изготвената бюджетна рамка
на МЗ, с разбивка по пера, както и да ни бъдат предоставени правилата, по който ще се
разходват публичните средства
Изискваме да има яснота, предвидени ли са средства за увеличаване на
заплатите на медицинските специалисти, съобразно исканията ни от две минимални
работни заплати (стартова за професията) и механизмите, по които това ще се случи?
Най-важното: Кой е контролният орган, който ще проследява процеса и ще носи
отговорност? Изискваме яснота и за това какво ще се случи с медицинските
специалисти работещи извън лечебните заведения, а именно: Детски ясли и градини,
училища, ДКЦ и кабинети, Домове за медико социални грижи, Старчески домове и
други
Тъй като ние сме наясно, че само увеличаването на заплатите на медицинските
специалисти не могат да решат проблемите с лошите условия на труд и липсата на
кадри в системата настояваме за:
1. Достойно заплащане на нощния труд – 3 лв. на час;
2. Изплащане на вреден и интензивен труд;
3. Преминаване към намалено работно време от 7 часа на всички реанимационни
отделения (ОАИЛ);
4. Клас прослужено време не по-малко от 1,2 % на година;
5. Писмено становище от Ваша страна във връзка с промяна в Закона на
съсловните организации.
Считаме, че тези наши искания могат да бъдат изпълнени в кратки срокове.
На следващо място настояваме за по-дългосрочните ни искания да се ангажирате
със срокове за:
1. Премахване на търговските дружества;
2. Промяна в категорията труд;
3. Задължително изготвяне на стандарти;
4. Остойностяване на труда на медицинските специалисти.
5. Сестринска акушерска и физиотерапевтична практика, но по правила и
обвързано с финансиране от НЗОК.
Ако това не се случи до определения срок, заявяваме готовност за излизане в
ефективни стачни действия и подаване на колективни оставки по места в страната!
Започване на организация за Национален протест съвместно с други синдикати и
организации, които ни подкрепят, а именно:
Синдикат на надзирателите в затворите СФСМВР, други по малки синдикати от
страната, Специализанти, Пациентски организации и други.
Още от понеделник 28.10.2019 г. започват символични предупредителни
протести в цялата страна.

От името на Сдруженията:
Асоциацията на българските медицински сестри (АБМС)
е-mail: abmsestri2019@abv.bg,
Алианс на българските акушерки (АБА),
e-mail: midwivesbulgaria@abv.bg
Сдружение на фелдшерите в България – СМФБМБ
e-mail:smfbmb@abv.bg
Асоциация на физиотерапевтите в България (АФБ).
e-mail: info@bgapt.org