ПП ГЕРБ- Пазарджик подаде жалба до ОИК, с копие до Районната прокуратура, за отказ на председател на 89 избирателна секция „ЦДГ Зорница“, на  ул.“Пловдивска“ в Пазарджик. Председателката  на секцията е отказала да предостави  бюлетина за гласуване за общински съветници като, явно и е разяснено предварително,че трябва да дава бюлетина само за избор на кмет на Общината. При поискване от страна на няколко гласоподаватели за предоставяне на бюлетина за гласуване за общински съветници С. А. е отговорила: “Ако не знаете как да гласувате, няма да получите бюлетина за общински съветници!“ ПП ГЕРБ Пазарджик счита, че Председателят на 89 избирателна секция при Община Пазарджик,в качеството си на длъжностно лице, грубо е нарушила правилата на Изборния кодекс, като с действията си възпрепятства обективното упражняване на глас от гласоподавателите.