Нормален старт на днешния изборен ден отчитат от МВР. Гласуваме в Пазарджик с две бюлетини – за кмет и общински съветници. В селата от региона ще гласуват с три бюлетини – бюлетина за кмет на община;  бюлетина за общински съветници и  бюлетина за кмет на кметство. В Синитово ще се гласува и за местен референдум.
Всяка бюлетина е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия. На гърба й има място за два печата на СИК. В долния й ъгъл има 8-цифрен номер, който се откъсва по перфорацията от член на СИК след гласуването и поставянето от СИК на втория печат на гърба на бюлетината. В бюлетината са вписани наименованията на всички партии, коалиции, местни коалиции регистрирали кандидати във Вашия изборен район за съответния вид избор и имената на независимите кандидати, ако има регистрирани такива, както и квадратче с „Не подкрепям никого“.

В бюлетината за общински съветници, в дясната страна са очертани толкова кръгчета, колкото е максималния брой на кандидатите от една кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция и съдържат трицифрения номер на кандидатите от съответната кандидатска листа. Вашият глас ще е действителен, ако правилно отбележите Вашия избор.

Oбщински съветници

За общински съветници гласувате, като в квадратчето с номера на избраната от Вас партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат с химикал, пишещ със син цвят, поставите знак Х или V. Ако сте гласували за партия, коалиция или местна коалиция, може да дадете предпочитанието си за конкретен кандидат, като поставите знак Х или V в кръгчето с неговия трицифрен номер. Номерът и името на кандидата, за който искате да дадете предпочитанието си, ще откриете на списъка пред избирателната секция или в кабината за гласуване.

Kмет на кметство

За кмет на община или кметство гласувате, като в квадратчето с номера пред имената на избрания от вас кандидат с химикал, пишещ със син цвят, поставите знак Х или V. „Не подкрепям никого“. Ако не желаете да подкрепите нито един кандидат на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, в бюлетината за съответния вид избор може да поставите знак Х или V с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с надпис „Не подкрепям никого“.

В пет села от общината има само по един кандидат

В пет села на община Пазарджик има сомо по един канидидат за кмет, става дума за Мирянци, Величково, Пищигово,  Синитово и Паталеница. В девет села има само по двамата кандидати и до балотаж няма да се стигне. Най-много кандидати за кмет има в село Говедаре – седем, колкото са и претендентите за кмет на Пазарджик, следвани претендентите за Ивайло – петима души. Кандидатите за съветници и място в Общинския съвет са рекордния брой от 367, а местата са само 41-но. Така за едно място в местния парламент се борят средно по 9 човека.

На територията на община Пазарджик в тридесет и две населени места ще се проведат избори за общински съветници и за кмет на общината, а в двадесет и седем ще се произведе избор за кмет на кметство.

В Крали Марко, Тополи дол, Цар Асен, Сбор няма да се провежда избор за кмет на кметство, ще бъдат открити избирателни секции само за избор на общински съветници и за кмет на Община, тъй като в тези села жителите са под 350 души.

Близо 600 служители от структурните звена на МВР осигуряват охраната на изборните секции, обществения ред, реагирането на сигнали, охраната на изборните материали и пожарната безопасност. По време на изборите полицейските служители са разположени вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Звено „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Пазарджик и полицейските управления в Пещера, Велинград, Панагюрище и Септември съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден. От началото на седмицата до момента са издадени общо 88 удостоверения за гласуване, като пред вчерашния ден /събота/ издадените удостоверения са 16 броя.