Синитово категорично отхвърли възможността за изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” и изграждане на кариера за добив на мрамори в землището на селото. Това сочат резултатите от провелия се вчера местен референдум, съобщиха от ОИК. На въпрос №1 „Съгласни ли сте инвестиционнят проект „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ са отговорили 910 души. 894 от тях са казали „не“.

На въпрос №2 „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ от 910 души с отрицание са отговорили 895 човека.

На въпрос №3 „Съгласни ли сте инвестиционният проект „Изграждане на кариера за добив на мрамори” да бъде реализиран в землището на село Синитово?“ също с „не“ са отговорили 897 души.

В референдума са участвали 57.27 % от имащите право да гласуват общо 1589 (хиляда петстотин осемдесет и девет) лица.

На основание чл. 40, ал. 3 вр. чл. 41, ал. 1 от ЗПУГДВМС, копие от настоящето решение да се изпрати незабавно в Централна избирателна комисия. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) решението може да бъде оспорено от страна на лицата по чл. 27, ал. 1, 2 и 3 от ЗПУГДВМС или от Областния управител на Област Пазарджик в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд Пазарджик.