Освен в Пазарджик балотажи в неделя ще има и в пет от селата в нашата община. Става дума за Црънча, Ивайло, Априлци, Говедаре и Дебращица. В четири от населените места ще участва кандидат на местна коалиция Новото време, в две на ГЕРБ и по един представител на ДБГ, Инициативен комитет и местна коалиция БСП за България. Ето имената на претендентите:

Кметство Црънча – балотаж – Ангел Руков ГЕРБ и Светлин Мишев от ИК за Црънча

Кметство Ивайло – балотаж Милчо Донгов, Местна коалиция Новото време и Снежана Славчова Янкова-Шекерова, ПП ГЕРБ

Кметство Априлци – балотаж – Марин Запренов Манолов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ и Ангел Георгиев Ангелов, ПП ГЕРБ

Кметство Говедре – балотаж – Стефан Стефанов от ДБГ и Йордан Бакърджиев, Местна коалиция Новото време

Кметство Дебращица – балотаж – Латинка Вълчева, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ и Петър Георгиев Славков, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

Във всички останали села вече има избран кмет на първи тур. Двама от кандидатите спечелили изборите са представители на МК „БСП за България“, а всички останали са от МК“Новото време“.

Кметство Добровница – Гурко Митев, БСП за България

Кметство Драгор – Георги Христов Цонев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Звъничево – Иван Петров Янкулов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Ляхово – Димитър Иванов Димитров, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Мирянци – Христо Стоянов Христов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Огняново – Митко Душков Хайдуков, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Сарая – Николай Минчев Минчев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Юнаците – Стоян Кузев, МК Новото време 

Кметство Черногорово – Димитър Кръстев Вринчев, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ

Кметство Пищигово – Жоро Иванов Панчев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Росен, Васил Тодоров Рангелов – Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Овчеполци – Костадин Иванов Карабончев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Синитово – Борислав Алексиев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Мало Конаре – Димчо Караиванов, Местна коалиция Новото време

Кметство Братаница – Георги Василев Спасов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Величково – Петър Стоянов Гуглев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Гелеменово – Светлана Николова Андреева, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Главиница – Емануил Желев Христев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Паталеница – Ангел Георгиев Налбатски, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Хаджиево – Андон Запринов Андонов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Мокрище – Лиляна Костадинова Хаджиева, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Кметство Алеко Константиново – Васил Кирилов Методиев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ