Мандатите за общинските съветници в Батак се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината  

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

14 Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)        Два                                         2
43 ПП ГЕРБ         Три                                        3
55 Движение за права и свободи- ДПС         Седем                                    7                          
56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ         Един                                      1                           

 

  1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та Наименование на партията, коалицията или местната коалиция № в под-режда-нето Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата № на спи-сък Брой

предпо-читания

14 1. ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ А 88
2. ИВАН СТЕФАНОВ ХАРИЗАНОВ А 57
Политическа партия АБВ 3. МАРИЯ АНГЕЛОВА КЛИМЕНТОВА А 47
(Алтернатива за българско 4. ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦУРЕВ А 46
възраждане) 5. ДИМИТЪР КРУМОВ ПАУНОВ А 44
6. ПЕТЪР ИВАНОВ КОЛАРОВ А 41
7. ИВАН ДИМИТРОВ РАЛЕВ Б 39
8. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НАЛБАНТОВ Б 27
9. ТЕОДОРА БОРИСОВА ПЕЙЧИНОВА Б 13
10. ХРИСТО КАЛЧЕВ КИСОВ Б 4
43 1. АТАНАС ГЪЛЕВ КОЛАРОВ А 185
2. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ А 86
3. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ А 73
4. КАТЕРИНА ПЕТРОВА КОРМУШЕВА А 66
5. ДИМИТРИЙКА ДИМИТРОВА МИХОВСКА А 51
ПП ГЕРБ 6. НИКОЛА ИВАНОВ КОЛAРОВ Б 18
7. ОСМАН НАИМОВ АЛИКОВ Б 43
8. РАЙНА ПЕТРОВА ВЪЛЧИНОВА Б 34
9. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГОРАНОВ Б 13
10. ИВАНКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА Б 31
11. НЕВЕНА СТОЯНОВА КАВРЪКОВА Б 31
12. ГЮНАЙ ЕНВЕР КЪР Б 4
13. ПЕТЪР БОРИСОВ БЕЛОКАПОВ Б 18
51 Воля 1. МАРИЯ ТОДОРОВА БАЛАБАНОВА А 23
2. АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА БАЛАБАНОВА А 8
1 ОСМАН АКЧАЙ МУРАДОВ А 1123
2 КАТЕРИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА А 160
3 НИЯЗИ ДЖАФЕР ШЕЙТАН Б 9
Движение за права и 4 ОСМАН МЕДЖНУН БАЛЪКЧЪ Б 21
55. 5 МЕХМЕД ДЖЕМАЛИ ЯШАР Б 6
свободи – ДПС 6 ДЖЕВДЕТ ФЕЙЗИ МЕХМЕД Б 2
7 БАХАР МУХАМЕР АЛИЛ Б 28
8 АЙШЕ КЯМИЛ КУШАКЛЪ Б 4
9 АЙДЪН ИСМАИЛ БАЙРАМ Б 2
10 ЮСНЮ МЕТИН РЕДЖО Б 8
11 КЕМАЛ АБИДИН ШЕРИФ Б 19
12 ТУРГАЙ САМИР ДУПИЛ Б 4
13 ВАЙДИН САЛИИБРАМОВ АСАНОВ Б 4
1 ГОРЧО БОЯНОВ СТАНКОВ А 166
2 ЦВЕТАНА ЯНКОВА ЦИГОВА А 49
3 БОЯНКА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА Б 8
4 МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЦУРЕВА Б 17
56. БСП 5 ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ДЖУРКОВА Б 7
6 ЦВЕТА АЛЕКСАНДРОВА КЪНЕВА Б 5
7 МАРКО ЯНКОВ КАРЛЮКОВ Б 13
8 ГЕОРГИ НИКОЛОВ СЕРАФИМОВ Б 6
9 ТОСКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Б 13
10 БОЯНА ИВАНОВА ДЖУРКОВА Б 6