Пет партии ще имат свои представители в градския парламент на Стрелча, ето кои са те:

ПП“АБВ“ – за кмет Стойно Проданов Чачов

 1. Стойно Проданов Чачов
 2. Мария Велкова Петришка
 3. Тодорка Лакова Танчева

БСП за България

 1. Иван Николов Радев
 2. Ганчо Танчев Грозев

ПП“ВМРО – Българско национално движение“:

 1. Мария Иванова Станкова
 2. Стефка Атанасова Бончева

ПП“ГЕРБ“:

 1. Дечо Найденов Спасов
 2. Иванка Илиева

 ПП“Движение за права и свободи“:

 1. Ивайло Костадинов Личев
 2. Ангел Колчев