Стартира новата втора обучителна година за децата доброволци от детските полицейски управления при ОДМВР-Пазарджик. В тази връзка бе дадено началото и на една нова инициатива, а именно взаимни посещения и съвместно провеждане на занятия от деца, участващи в различни детски полицейски управления в целия регион. Това е израз на желанието за сътрудничество, партньорство, обмяна на знания, опит и не на последно място – на приятелство.

Началото поставиха доброволците от детските полицейски управления при СУ „Христо Ботев“ гр.Септември и ОУ „П.Р.Славейков“ в гр.Пещера. Децата от двете училища заедно посетиха Районния съд и прокуратура в гр.Пещера. Там те бяха топло и радушно посрещнати от административните ръководители на двете структури г-н Камен Гатев и г-жа Даниела Петърнейчева.

Председателя на съда и районния прокурор запознаха малчуганите с основни понятия, дейности и правомощия на органите на съдебната власт и нейното важно значение в съвременния живот. Съвсем естествено най-голям интерес предизвика симулирания съдебен процес под формата на ролева игра, в която главните действащи лица бяха доброволците. За по-голяма автентичност всеки от тях облече тога с определения от закона цвят съответстващи на съдия, прокурор или адвокат. Така въпреки мрачното и облачно време навън сградата на съда и прокуратура бе озарена от детски смях и глъчка.

С началото на новата обучителна година по Националната превантивна програма „Детско полицейско управление“ ежеседмично по утвърдени графици се провеждат занятия с доброволци от пет училища: СУ „Христо Ботев“ гр. Септември, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ гр. Пазарджик, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велинград, ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Пещера, ОУ „Проф. Марин Дринов“ гр. Панагюрище.

Продължава обучението по модулите: „Безопасност на движението по пътищата“, „Детска полицейска защита“, „Оказване на първа долекарска помощ“, като за тази година е предвидено обучение и по нов модул „Социални умения“, по време на който децата ще се запознаят с актуални теми: „Как по- добре да работим в група“, „Работа в екип“, „Как да общувам с моите връстници“, „Как да се справим с агресивното поведение“.Въведена е и нова тема, която предизвиква голям интерес сред децата- „Опасностите в Интернет“.