Жалба от Румен Димитров, упълномощен представител на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ, е постъпила в ОИК – Пазарджик, съобщиха от там. В нея се твърди, че в СИК 131900183 в с.Сарая и в секциите в с.Алеко Константиново се допускат и регистрират застъпници и представители с невалидни удостоверения от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

ОИК- Пазарджик е предприела необходимите действия и е извършила проверка по телефона като разговаря с председателя на СИК 131900183 в с.Сарая и председателите на СИК в с.Алеко Константиново СИК 131900151, СИК 131900152, СИК 131900153. При разговорите бе констатирано, че наистина в някои от посочените секции е имало подобни застъпници и представители, но те своевременно са отстранени от председателите и охраната на секциите, а в други от секциите не е имало такива, съобщиха от комисията.

На база на проверките ОИК Пазарджик реши, че жалбата е частично основателна. ОИК е предприла предвидените в закона действия и дала своевременни указания на председателите на гореизброените СИК за отстраняване на нарушението, респективно за предотвратяване на подобно.

До момента няма съществени нарушения в изборния процес, а избирателната активност е по-ниска в сравнение с предишния тур на изборите за кмет.