Общинската избирателна комисия на община Белово, обяви резултатите от втория тур на местните избори, проведен на 03.11.2019 година. Кмет на общината е КОСТАДИН ВАРЕВ, издигнат Местна коалиция Движение Гергьовден (ПП Движение Гергьовден, ПП Съюз на демократичните сили), той е получил 2423 /две хиляди четиристотин двадесет и три/ броя действителни гласове.

Конкурентът му СТОЙКО СТЕФАНОВ , издигнат за кандидат за кмет на община Белово от Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) е спечелил 2382 /две хиляди триста осемдесет и два/ броя, недействителни: 4 /четири/ броя.

Голямо Белово ще бъде управлявано от ЕЛИ ИЛЧЕВА, издигната за кандидат за кмет на кметство село Голямо Белово, община Белово от МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ), получила 173 /сто седемдесет и три/ броя действителни гласове.

Мененкьово също има нов кмет и той РУМЕН ИВАНОВ, издигнат за кандидат за кмет на Кметство село Мененкьово, община Белово от ПП ГЕРБ , получил 255 /двеста петдесет и пет/ броя действителни гласове.

Поста в кметство Дъбравите поема НАТАША СТОЙЧЕВА СОКОЛОВА, издигната за кандидат за кмет на кметство село Дъбравите, община Белово от Местна коалиция Движение Гергьовден (ПП Движение Гергьовден, ПП Съюз на демократичните сили): получила 134 /сто тридесет и четири/ броя действителни гласове.

Кмет на Момина клисура е ВЛАДИМИР МАГАРАНОВ , издигнат за кандидат за кмет от ПП ГЕРБ , получил 257 /двеста петдесет и седем/ броя действителни гласове.

Изборите в Габровица спечели КИРИЛ СИМЕОНОВ, издигнат от Местна коалиция Движение Гергьовден (ПП Движение Гергьовден, ПП Съюз на демократичните сили): 177 /сто седемдесет и седем/ броя действителни гласове.

Аканджиево ще бъде управлявано от ВАСИЛ ШУМАНОВ , издигнат зот МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ): получил 165 /сто шестдесет и пет/ броя действителни гласове.

На мястото на Костадин Варев в бъдещия общински съвет влиза Станислав Танев от от кандидатска листа на Местна коалиция Движение Гергьовден (ПП Движение Гергьовден, ПП Съюз на демократичните сили).