Софтуерните специалисти от компанията ‘Течко Нет’ от Македония обучиха учители от  ПГИМ Пазарджик, Хърватия и Македония как да използват приложението по STEM предмети и да обучават ученици чрез виртуална реалност. Под вещото им ръководство на програмистите  за първи път менторите от трите училища-партньори изпробваха приложението на терен, разделени на 4 екипи.

Менторите  извършиха и практически тест-контрол на новото приложение, както и пробен тест-контрол на включените въпроси в него за обучение по точни учебни предмети чрез обогатена реалност! Базата с данни от въпроси бе създавана месеци преди това от учители от трите държави.

Проектът „AR EDU – Образователен модул чрез виртуална реалност”,   по който се разработва това приложение започна още през 2018 година и се финансира от програма ‘Еразъм+’ и цели да вдъхнови повече млади хора да изберат  инженерни специалности за своето бъдещо професионално развитие.