На днешния 6 ноември, православната църква почита паметта на Св. Павел Константинополски.

Св. Павел е архиепископ, живял през IV в. Изкачва се на патриаршеския стол, но по това време в Православната църква властват различни ереси. Няколко пъти се възкачвал Павел на патриаршеския престол и няколко пъти бил свалян от него в зависимост от това, чие влияние преобладавало в ожесточената и често пъти кръвопролитна борба между арианите и православните. Но и в заточение, и на патриаршеския престол той винаги еднакво показвал себе си като непоколебим изповедник и стълб на православието. Тази твърдост станала причина за неговата мъченическа смърт. Император Констанций, привърженик на Ариевото учение, го изпратил на заточение в малоазийската област Кападокия, в град Кукуз. Там Павел бил удушен по време на богослужението със собствения му омофор през 350 г. 31 години по-късно мощите му са пренесени в   Цариград, а оттам – във Венеция, където се намират до днес.  На 6 ноември се почита паметта и на Св. Клавдия и Преподобния Лука Тавроменийски.