Първата сесия на новоизбрания Общински съвет е насрочена от Областния управител със Заповед №РД-258/06.11.2019 г. на 13 ноември 2019 г. /сряда/ от 11 часа в пленарна зала на Общинския съвет. Дневният ред е с една точка: Избор на председател на Общинския съвет. Преди това клетва ще положат новоизбраните общински съветници, кметът на общината и кметовете на кметства.