Тържествена литургия бе отслужена тази сутрин в църквата „Свети Арахангел Михаил“ в Пазарджик, тя е посветена на храмовия праник, който се отбелязва винаги на 8 ноември.

Храмът е построен през 1860 г. в тогавашния най-голям християнски квартал на Татар Пазарджик – „Чиксалън“. В този район е живеело по-бедното население. Хаджи Рашко Хаджиилиев е инициатор за изграждане на храма. Заедно с Илия Костадинов, Тодор Владев и Христоско Цоков, той наема брациговските майстори Христо Боянин и Дамян Попов – Петковичин да изградят църква в квартала. Тя има архитектурата на трикорабна базилика, разделена с два реда колони. Колоните завършват с капители, украсени с растителни орнаменти.

Църквата е трикорабна базилика, разделена с два реда колони. Отгоре колоните завършват с капители, украсени с растителни орнаменти. Камбанарията се намира в църковния двор, северно от храма. В пристройките към храма е имало училище, просъществувало до 1940 година. Всеки вторник в храма се отслужва Божествена Света Литургия, след което се отслужва параклис към свети великомъченик Мина.

През 1864 г. в пристройките към храма започва да функционира взаимно училище „Св. Архангел“. Първият учител е Тома Попович. След 1890 г. училището е премествно в нова сграда, а след образователната реформа от 1921 г. носи името на Георги Брегов. Това училище е наследник на взаимното училище „Св. Архангел“.

Камбанарията е построена по-късно и се намира северно от храма.