Безплатни прегледи за деца с хирургичен проблем ще се извършват от доктор Веселин Станев специалист „Детска хирургия“ от 19.11.2019 година до 24.12.2019 година.

Пациентите могат да се възползват от безплатният преглед в дните от понеделник до петък от 17:00 до 18:00 часа в кабинет 202 етаж 2  към „ДКЦ І – Пазарджик“  ЕООД, ул.“Константин Величков“№50.

Записване и Допълнителна информация може да получите на място на регистратура или на телефон 034/406-150 .

  • От пациентите няма да се изисква направление за специалист.