Проведеният в деня на изборите местен референдум в пазарджишкото село Синитово бе обявен за нелигитимен от Административен съд-Пазарджик. Това се случи по жалба от Областен управител на област Пазарджик, който оспорва решение на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, с което са обявени резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019 г. в с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик местен референдум касаещ изграждането на площадка за третиране на отпадъци и добив на мрамор от землището на селото.

Решението на съда се базира на факта, че не са спазени процедурни срокове по закон. Искането за провеждане на референдума е трябвало да бъде одобрено от общинския съвет в срок от 45 до 60 дни преди провеждането на референдума. Решението на ОбС – Пазарджик обаче е взето едва 39 дни преди датата 27 октомври 2019 г.  Съдът посочва, че изискването не е формална, а строго регламентирана процедура, която гарантира упражняване на правото на гражданите за участие в местното самоуправление. При установените процесуални нарушения, съдът счита, че производството е опорочено, поради което следва да бъде отменен оспореният административен акт. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.