Уважаеми съграждани,
във връзка с нарастващото гражданско недоволство относно предложение от компания „Грийнбърн”ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци на територията на гр. Пещера бих искал да изразя своята категорична позиция.
Информацията за постъпилото инвестиционно предложение ми стана известна след встъпването ми в длъжност. Като кмет на община Пещера, като жител на този град, аз също имам своите въпроси и опасения.

Приоритети в работата ми са били и ще продължат да бъдат здравето, спокойствието и благополучието на хората в община Пещера, затова ще се съобразявам с обществения интерес и изразените граждански позиции.

Ето защо оставам на разположение на всеки един от Вас – моите съграждани, който е готов да изрази мнение в подкрепа или против инвестиционното предложение и съвместно със служителите на общинска администрация, както и представителите в Общинския съвет, да предприемем действия, с които да се удовлетворят желанията на гражданите.

Открито заявявам, че управлението ми ще бъде прозрачно, ясно и в диалог с жителите на община Пещера. Ще очаквам всички заинтересовани страни да отправят към мен своите предложения, запитвания и мнения по инвестиционното предложение на компания „Грийнбърн” ЕООД.

Йордан Младенов, кмет на община Пещера