Не се предвижда увеличение на такса смет, съобщиха от общинска администрация Пазарджик. От там уточниха, че местният данък може да се промени, ако бъде окончателно приета разискваната нова методология, която се разработваше преди година от Националното сдружение на общините в България и бе внесена за разглеждане в Народното събрание.

Тя предвиждаше от 1 януари идната година таксата за битови отпадъци да се базира не както до момента, на данъчната оценка на имота, а на броя на живущите в едно жилище.

При това положение на всеки от обитателите на апартамента ще се начислява индивидуална сума, тъй като в нея влиза не само извозването на генерираната смет от домакинството, а и таксите, които общината плаща на Регионланото депо за отпадъци, както и за преработката на сметта.

С контейнерите за разделно сметосъбиране таксата за битови отпадъци намалява, тъй като по този начин се спестява част от количеството, което събираме в общите контейнери за смет и за което плащаме на депото. Ето защо е необходимо да започнем да ползваме контейнерите по предназначение. Все още няма яснота кога ще бъде въведена новата система за изчисление, но това предстои, като първоначално бе обявено, че на национално ниво това ще стане от началото на идната година.