Правителството отпусна  365 302 лв. на областния управител на Пазарджик за възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десния бряг на р. Марица срещу устието на р. Тополница, решението на кабинета бе обнародвано днес в „Държавен вестник“. Според същото решение на Министерски съвет предстои и трансфер по бюджета на Община Белово. С парите трябва да бъдат обезпечени мерки за превенция и елиминиране негативното влияние на наводненията по коритото на р. Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в с. Голямо Белово и гр. Белово – етап II, сумата е в размер на 600 000 лв.

Община Велинград получава 414 689 лв., от които за възстановяване на подпорна стена в двора на училище „Христо Смирненски“, с. Света Петка са заделени 114 689 лв. За аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на ул. Чепинска от 300 000 лв.

По бюджета на Община Стрелча за спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи на уличното платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул. 20-и април са отпуснати 498 002 лв

В същото заседание на Министерския съвет е прието за аварийно-укрепителни работи по осигуряване сигурността на влаковото движение в междугарието Цветино – Аврамово, от км 60+370 до км 60+430 да бъдат заделени  55 740 лв. За разплащане на разходите за възстановяване на влаковото движение и осигуряване на безопасността му на км 92+500 в междугарието Якоруда – Белица – 11 590 лв. Средствата за трасето на теснолинейката са преведени на Транспортното министерство.