Общински съвет – Пазарджик започва прием на документи за съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд за мандат 2020-2024 г. Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 68 години, да имат завършено средно образование, да не са осъждани и да не страдат от психически заболявания. 30 съдебни заседатели трябва да предложи Общински съвет – Пазарджик за Районен съд, за Окръжен броят им е 23. Най-малко 10 на сто от лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Условията и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет-страниците на Общински съвет и Община Пазарджик.

Документите се приемат на 13 етаж в сградата на Община Пазарджик, до 30-ти декември 2019 г., включително.

Вижте условията – ТУК