Учениците от четири велинградски училища, служителите на РИОСВ-Пазарджик и Община Велинград обединиха усилия в акция за събиране и предаване за рециклиране на негодни батерии от домакинствата. Събраните 490 килограма негодни батерии са предадени на рециклиращите компании „Норд Елрециклинг” и „Еко Батери”. Рекордното количество от 384 кг. батерии събраха за рециклиране само за месец учениците от СУ”Васил Левски”, като близо 103 кг. е приносът на VI “а” клас. За положените усилия учениците от този клас ще отидат на безплатна екскурзия до историческа забележителност – подарък от училището. РИОСВ-Пазарджик подари спортни и туристически пособия на учениците, тениски и информационни материали.

С тази акция РИОСВ-Пазарджик и Община Велинград се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO), която през 2019 г. е с акцент образование и комуникация в областта на отпадъците.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи държавни и неправителствени организации, учебни заведения, фирми и обществеността да се включат в кампании и дейности, свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата.