Танцова формация  „Хорце” гр. Пазарджик ни кани на ХI-ти Национален фестивал за народни хора „Тракийска броеница”, който ще се проведе тази събота – 30.11.2019г., в Пазарджик.

Право на участие имат всички групи и формации от страната, изучаващи български народни танци за любители /аматьори/, няма възрастови ограничения, както и ограничения за облеклото на участниците. Таксата за участие на човек е 10 лева.
Регламент:
1. Представянето с обща максимална продължителност 6 мин. включва две хора по избор на участниците. Желателно е едното от хората да бъде от фолклорната област, от която са участниците.
2. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флашка. Не се толерира представяне с жива музика.
3. Допускат се и групи, желаещи да се явят извън състезателната програма, като упоменат това в заявката си.
4. По желание: групите излъчват максимум две смесени двойки за надиграване на „Тракийска ръченица”.
ТАЗИ ГОДИНА ОТПРАВЯМЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В НАДИГРАВАНЕТО НА „ТРАКИЙСКА РЪЧЕНИЦА“
Критерии за оценяване:
1. Автентичност и оригиналност на хората.
2. Групов дух и емоционален заряд при представянето.
3. Големият брой участници и хореографските разработки на ръководителите няма да се толерират при оценяването.
4. Артистичност и импровизация „Тракийска ръченица”.
Награден фонд
1. Грамоти и награди, както следва:
– За първо място – 500.00 лв.
– За второ място – 300.00 лв.
– За трето място – 200.00 лв.
2. Награди във финалния кръг – надиграване на „Тракийска ръченица” по двойки, както следва:
– За първо място – 120.00 лв.
– За второ място – 100.00 лв.
– За трето място – 80.00 лв.
3. Специални грамоти:
– за най- емоционално представяне
– за най- оригинално представяне
Заявка за участие
1. Заявки за участие (по приложения образец) се приемат  на www.hortsebg.com или на e-mail: zoevel@abv.bg;
2. В заявката задължително се посочват:
• име на групата (ако има такова);
• организация, която представя групата;
• населено място
• ръководител;
• брой участници;
• репертоар по т. 1 от Регламента за участие.
• ако сте извън състезателната програма
3. С подаването на Заявката се превежда таксата за участие по банков път. При неявяване сумата не се възстановява!
4. Подаръците от организаторите за участниците са по подадената в заявката бройка.
Регистрация
Регистрацията на участниците се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала (т.е. в 08.15 часа) от ръководителите на групите, които теглят жребий за реда на представяне.
Организатор на Националия фестивал за народни хора „Тракийска броеница”
ТФ „ Хорце” адрес: гр. Пазарджик, ул. ”К. Величков” № 11, e-mail: zoevel@abv.bg
Зоя Велкова-ръководител : 0888 950170; 0878467883
www.hortsebg.com
Банкова сметка: TБ ОББ КЛОН ПАЗАРДЖИК
IBAN BG34 UBBS 8002 1092 3139 30
BIC UBBSBGSF
ПРОГРАМА
08.15 часа – Регистриране на групите и теглене на жребий за ред на представяне
09.00 часа – Откриване на фестивала, представяне на групите и ръководителите.
09.15 часа – Представяне на групите по реда на изтегления жребий.
След представянето на последната група:
Надиграване на „Тракийска ръченица”
– докато журито заседава, групите танцуват заедно!
Награждаване.
Закриване на фестивала.