Малчуганите от ЧДГ „Доброта“ се запознаха с правилата за движение на пешеходците в града, къде трябва да се пресича на оживени улици, да не се отделят от родителите си докато посещават големи търговски обекти или заведения за обществено хранене или места за развлечения.

Срещата е част от поредицата посещения в детски градини, при които децата се срещат на живо с полицейски служители и по този начин добиват представа за спецификата на тяхната важна и отговорна професия. Децата демонстрираха добри познания относно значението на пътните знаци и основните мерки за безопасност по време на движение, като пешеходци и велосипедисти. След това видяха униформата и оборудването на полицейските служители за опазване на обществения ред.