В отдел „ Краезнание“, на Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев“, беше учреден Краеведски клуб с ученици от Основно училище “ Л. Каравелов“ в Пазарджик.

Той ще носи името на бележития наш възрожденец и краевед Стефан Захариев. На първата учредителна сбирка децата сами избраха името на клуба, предложиха теми на занятията и направиха график с примерен план на бъдещите срещи. Младите родолюбци ще обсъждат теми, свързани с бележити личности и събития от Пазарджишкия край-история, фолклор, писатели, възрожденци, природни, исторически, културни и архитектурни забележителности.

Децата от V-ти клас с ръководител Атанас Калъчев, преподавател по история, разгледаха зала „Перото“, в която е експонирана музейна сбирка, показваща развитието на носителите на информация-от клинописно писмо до съвременните дигитални средства.

Пожелаваме успех на новия клуб и неговите членове!