Редовно месечно заседание проведе Областната епизоотична комисия под председателството на зам.-областния управител Йордан Кожухаров.

Директорът на РДГ Пазарджик инж. Ангел Кузманов представи резултати от извършена съвместна проверка на ОДБХ и РДГ Пазарджик, по повод излъчен в медиите клип със заловена с капан жива дива свиня в местността „Каркария“ в землището на с. Дорково, община Ракитово.

Нарушени са правилата за биосигурност, определени в указанията на заповед № РД48-61/01.10.2019 г. на МЗХГ, че уловените с капан диви свине се отстрелват на място и се подава сигнал на съответното ДГС/ДЛС. Извършена е проверка и на самия обект БИСД-Каркария-2, ползван от фирмата „Интер Експо-България“ ЕООД.

Обектът е регистриран като Дивечовъдно стопанство по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ и има ветеринарен лекар. Констатирани са следните пропуски –  на пропускателния пункт няма изградена дезинфекционна площадка за превозните средства и хора, влизащи в обекта, което е нарушение на Наредба № 2/11.02.2009 г. Няма дневник за посетителите. Не са осигурявани предпазни облекла.

За констатираните пропуски на фирмата ще бъдат съставени предписания или Актове за установяване на административни нарушения /АУАН/. Припомнете си случая – ТУК

По данни на Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, епизоотичната обстановка на територията на областта е спокойна. През месец ноември са регистрирани положителни лабораторни проби за АЧС само в убити диви прасета  при лов в областите Бургас, Сливен, Русе, Ловеч.