Площадката за съхраняване на отпадъци от хартия и картон в с. Варвара, община Септември отговаря на изискванията на Закона за управление на отпадъците, съобщиха от РИОСВ – Пазарджик, позовавайки се на публикации в социалните мрежи, в които се твърди, че край Септември се извършва незаконна преработка на пластмасови отпадъци.

Има издадено решение от директора на РИОСВ-Пазарджик за извършване на дейности по съхраняване на неопасни отпадъци от хартия и картон за площадката в с. Варвара, община Септември. Площадката отговаря на изискванията на ЗУО за извършване на тази дейност – отстои на разстояние от асфалтиран път, оградена е, охраняема е и с видеонаблюдение, пожарообезопасена е. Отпадъците са собственост на „Екобулхарт“ЕООД и са внос от чужбина.

Приети са от дружеството въз основа на документи, изискващи се по реда на Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент относно превози на отпадъци и разрешение от МОСВ – нотификация. На площадката се извършва само съхранение на балирани неопасни отпадъци от хартия и картон, които са предназначени за рециклиране в инсталация в с. Главиница, община Пазарджик.