Няма човек, който да не е чувал за „седемте смъртни гряха“. Малцина могат да ги изброят, но със сигурност това могат да направят хората, които са гледали филма „Седем“, където двама блестящи актьори, каквито са Брад Пит и Морган Фриймън тръгват по петите на сериен убиец, повярвал, че е на този свят, за да въздава справедливост.

Православната църква е приела наличието на седемте смъртни гряха, въпреки че в Библията те са само загатнати. В притчи 6:16-19 заявява: „Шест неща мрази ГОСПОД, даже седем са мерзост за душата Му: (1) надменни очи, (2) лъжлив език, (3) ръце, които проливат невинна кръв, (4) сърце, което крои лоши замисли, (5) нозе, които бърже тичат да вършат зло, (6) неверен свидетел, който говори лъжа, (7) и оня, който сее раздори между братя.” Обаче този списък не е онова, което повечето хора разбират като „седемте смъртни гряха”.

Много хора схващат списъка на „седемте смъртни гряха” като: гордост, завист, ненаситност, похот, гняв, алчност и мързел/леност. Въпреки че всеки от тези безспорно е грях, те никога не са давани като описание за „седемте смъртни гряха” в Библията. Общоприетият списък на „седемте смъртни гряха” може да послужи като добър начин за определяне на множество различни съществуващи грехове. Почти всеки вид грях може да бъде поставен под една от седемте категории. По-важно, обаче, е че ние разбираме, че тези седем гряха не са по-„смъртни” от които и да било друг грях. Всеки грях е последван от смърт (Римляни 6:23). Слава да бъде на Бог, че чрез Исус Христос всички наши грехове, включително и „седемте смъртни гряха”, могат да бъдат простени (Матей 26:28; Деяния 10:43; Ефесяни 1:7).

Кой създава списъка с греховете?

„Седемте смъртни гряха“ са основани на първоначалния списък с осем основни порока. Този списък бил съставен през IV век от монаха Евагрий Понтийски, чийто труд вдъхновил писанията на монаха–аскет Йоан Касиан. През VI век папа Григорий I променил списъка на Касиан от осем порока на седем смъртни, или големи, гряха в теологията на Римокатолическата църква: гордост, алчност, страст, завист, лакомия, гняв и мързел. Папа Григорий I смятал тези грехове за основни, от които произтичат много други грехове.

Преди единадесет години Ватикана допълни списъка

През пролетта на 2008 г., след почти 1 500 години,  Ватиканът “модернизира” седемте смъртни гряха добавяйки нови идващи от ерата на глобализацията. Документът беше официално показан от папа Бенедикт XVI, който разкритикува “липсата на чувство за вина” в днешния свят, както и намаляващия брой на изповядващите се, съобщи тогава електронното издание на в. “Таймс”..

Католическата църква е разделила греховете на опростими и смъртни, които заплашват душата с вечни мъки в ада, ако човек не потърси прошка преди смъртта си. До този момент се смяташе, че непростимите прегрешения са директно погазване на десетте божи заповеди – убийство, използване на контрацептиви, аборт, клетвопрестъпничество, прелюбодеяние и похот. Въпреки че няма точен списък описващ смъртните грехове, вярващите са възприели тези определени от папа Григорий през 6 в и по-късно популяризирани през средновековието от Данте в неговото произведение “Ад” – похотливост, чревоугодничество, скъперничество, леност, гняв, завист и горделивост.

Известно е, че на всеки от тези грехове съответства и определена добродетел – целомъдрие, лишение, щедрост, трудолюбие, търпение, смиреност и добродушие.

Пред медиите епископ Джианфранко Джироти, който е на чело на папския трибунал сподели през 2008 г., че според проведено обществено проучване почти 60 % от католиците в Италия вече не се изповядват. В изказването си той допълни, че свещниците трябва да започнат да осъждат “новите грехове появили на хоризонта на човечеството, като естествена последица от процеса на глобализацията”.

“Вие обиждате Бог не само като крадете, сквернословите или пожелавате жената на съседа, но и като вредите на околната среда, извършвате морално неприемливи научни изследвания или позволявате генетични експерименти” предупреди всички грешници Джироти.

Вие наркодилъри, вие неприлично богати хора, вие замърсители на околната среда и вие “манипулативни” генетични учени внимавайте – грози ви опасността да загубите смъртната си душа ако веднага не се покаете.

Към смъртните грехове епископът добави още взимането или продаването на наркотици. Според духовника греховете, които все още продължават да тормозят Ватикана са аборта, който “обижда достойнството и правата на жената”, както и педофилията.

Най-тежките грехове и противоположните им добродетели:

Добродетели Грехове
Смирение Горделивост
Безкористност Скъперничество
Пост Чревоугодие
Кротост Гняв
Целомъдрие Похотливост
Трудолюбие Леност
Любов Завист

Трите главни добродетели са Вярата , Надеждата и Любовта.

Най-главните добри дела са Молитвата, Постът, Милостинята (Милосърдието)