Третата работа на талантливият график Славчо Славчев вече може да се види на канала „Паша арк“. Тя се нарича „Продължението 2“ и е позиционирана непосредствено до първата му творба – „Разказвачът на приказки“ и „Продължението 1“.

Снимка: Никола Колев

Проектът е част от културния календар на община Пазарджик, която стартира преди девет години „По канала“. Така областният град се сдоби с многобройни творби на пазарджишки автори, които се вписват с произведенията си в градската среда.

Целта на инициативата е да популяризира работата на местните художници и скулптори, а в същото време да направи изкуството много по-достъпно, извеждайки го от изложбената зала. Ежегодно по трима творци получават правото да се изявят, след като представят творчески проекти в общината.

За тази година това е второто произведение на чиято реализация сме свидетели. Първата творба е дело на скулптора Здравко Здравков и монтирана в близост до първата му скулптура до дома на Станислав Доспевски. Третата нова работа ще бъде на Димитър Маламски.

Проектът „По канала” стартира през 2010 година, като творците участвали в него са проф. Стефан Лютаков, Марин Кузев, Олег Копаранов, Петър Бажлеков, Димитър Маламски, Леон Бабачев, Здравко Здравков, Михаил Маламски, Роман Синапов, Лазар Лютаков.