С положителното гласуване на 27 от общинските съветници бе приета актуализацията на бюджета на Община Пазарджик за отиващата си утре 2019 г.

Девет от съветниците бяха против приемането на предложението, което бе заложено като втора точка от дневния ред на състоялото се днес заседание на Общинския съвет. З какво и колко средства са били похарчени, можете да се информирате от таблицата.

Обект Уточнен план 2019 г. Актуализация 31.12.2019 г.
§§ ВСИЧКО: Общо бюджет Целева субсидия от РБ  Собствени приходи Общо бюджет Целева субсидия от РБ  Собствени приходи
Държавна дейност Общинска дейност Държавна дейност Общинска дейност Държавна дейност Общинска дейност Държавна дейност Общинска дейност
2 3 4 17 18 19 20 22 17 18 19 20 22
Общи държавни служби 22,456 22,456 0 0 0 22,456 29,501 0 0 0 29,501
Ремонт сграда здравна служба с.Говедаре 51-00 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
Компютри 2 бр. за МДТ Пазарджик 52-01 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996
Скенер за информационен център ОА 52-01 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584
Компютърна система за телефонна централа ОА 52-01 0 0 3,645 3,645
Котел за парно отопление с. Ивайло 52-03 6,866 6,866 6,866 6,866 6,866
Климатик за МДТ Пазарджик 52-03 0 0 1,800 1,800
Естакада пред сградата на СЗС с.Звъничево 52-19 0 0 1,600 1,600
Софтуер за МДТ Пазарджик 53-01 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510
0 0 0
0 0 0
Отбрана и сигурност 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 0
Микробус Форд Транзит 52-04 0 0 30,000 30,000
0 0 0
Образование 860,999 860,999 72,180 0 777,301 11,518 980,539 72,180 0 896,841 11,518
Ремонт ограда на ОУ „проф.Ив. Батаклиев“ Пазарджик 51-00 72,180 72,180 72,180 72,180 72,180
Ремот сграда физкултурен салон СУ „П.Берон“ Пазарджик 51-00 220,183 220,183 220,183 220,183 220,183
Основен ремонт 3-ти етаж от сградата на СУ „П.Берон“ Пазарджик 51-00 173,049 173,049 173,049 173,048 173,048
Ремонт външна настилка на двора в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ Пазарджик 51-00 21,024 21,024 21,024 21,024 21,024
Основен ремонт и преустройство на етаж от сградата на ДГ „К.Малина“ Пазарджик 51-00 0 0 40,177 40,177
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ с.Алеко Константиново 52-01 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ с. Братаница 52-01 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ с.Ивайло 52-01 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ с.Мокрище 52-01 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ с. Паталеница 52-01 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  НУ с. Черногорово 52-01 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ с. Черногорово 52-01 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ с. Юнаците 52-01 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик 52-01 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ „Климент Охридски“ Паз-к 52-01 12,741 12,741 12,741 12,741 12,741
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ „Ст.Захариев“ Паз-к 52-01 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ „Л. Каравелов“ Паз-к 52-01 16,450 16,450 16,450 16,450 16,450
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  ОУ „Хр. Ботев“ Паз-к 52-01 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050
Преносим компютър ОУ Паталеница 52-01 876 876 876 876 876
Изграждане и развитие на безжична мрежа в  НУ „Г.С.Раковски“ Паз-к 52-01 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ОУ „проф.Ив.Батаклиев“ Паз-к 52-01 7,983 7,983 7,983 7,983 7,983
Изграждане и развитие на безжична мрежа в СУ „Г.Брегов“ Паз-к 52-01 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300
Изграждане и развитие на безжична мрежа в СУ „Д.Гачев“ Паз-к 52-01 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Изграждане и развитие на безжична мрежа в ЕГ „Бертолт Брехт“ Паз-к 52-01 7,983 7,983 7,983 7,983 7,983
Изграждане и развитие на безжична мрежа в СУ „Г. Бенковски“ Паз-к 52-01 7,979 7,979 7,979 7,979 7,979
Лаптоп за ОУ с. Звъничево 52-01 0 0 2,549 2,549
Проектор за ОУ с. Звъничево 52-01 0 0 2,585 2,585
Компютърна конфигурация за ПМГ „К.Величков“ Пазарджик 52-01 0 0 1,096 1,096
Компютърна конфигурация за ПМГ „К.Величков“ Пазарджик 52-01 0 0 2,384 2,384
Доизграждане и развитие на безжична мрежа в ПГСС „Царица Йоана“ Паз-к 52-01 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650
Лаптоп – з бр. за ПГСС „Царица Йоана“ Паз-к 52-01 0 0 1,947 1,947
Сървър за ПГСС „Царица Йоана“ Паз-к 52-01 0 0 1,597 1,597
Лаптоп за ДГ „Дъга“ Паз-к 52-01 0 0 1,215 1,215
Мултимедиен проектор за Младежки дом Пазарджик 52-01 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518
Лаптоп за ДГ „К.Малина“ Пазарджик 52-01 0 0 1,193 1,193
Изграждане на санитарни възли и котелно в  ОУ с.Юнаците 52-02 146,846 146,846 146,846 146,846 146,846
Изграждане на санитарни възли и котелно в  ОУ с.Алеко Константиново 52-02 0 0 7,991 7,991
Фитнес уреди ОУ с.Сарая 52-03 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392
Отоплителна инсталация за ОУ с. Паталеница 52-03 14,983 14,983 4,983 10,000 14,983 4,983 10,000
Ел. гъсеничен подемник на ОУ Христо Ботев Пазарджик 52-03 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
Парен котел СУ „Г.Брегов“ Пазарджик 52-03 0 0 30,667 30,667
Климатична система ПГСС „Царица Йоана“ Пазарджик 52-03 0 0 6,370 6,370
Фитнес уреди СУ Д. Гачев Пазарджик 52-05 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Тенис маса на открито в ОУ с.Сарая 52-05 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616
Пръскачка вентилаторна за ПГСС Царица Йоана Пазарджик 52-05 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
Обръщателен плуг за ПГСС Царица Йоана Пазарджик 52-05 0 0 6,960 6,960
Култиватор за ПГСС Царица Йоана Пазарджик 52-05 0 0 2,760 2,760
Доставка и монтаж на детски кът в ДГ с.Ивайло 52-05 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Хладилен шкаф за ДГ „В.Терешкова“ Пазарджик 52-05 0 0 3,690 3,690
Конвектоматза ДГ „В.Терешкова“ Пазарджик 52-05 0 0 6,360 6,360
Класна стая на открито ОУ Ив. Батаклиев Пазарджик 52-19 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Класна стая на открито ОУс.Паталеница 52-19 3,656 3,656 3,656 3,656 3,656
Открита класна стая ОУ с. Черногорово 52-19 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Соц.осигуряване, подпомагане и грижи 14,899 14,899 0 0 1,550 13,349 24,451 0 0 2,899 21,552
Компютър за Дом стари хора Пазарджик 52-01 0 0 1,349 1,349
Тоалетна на пенсионерски клуб с.Главиница 52-01 0 0 8,203 8,203
Климатица за пенс.клуб Говедаре, Росен, Сбор, Овчеполци-2 бр., Синитово, Цар Асен, Црънча и клуб №5 Паз-к 52-03 13,349 13,349 13,349 13,349 13,349
Климатик ДСХ с.Главиница 52-03 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
0 0 0
0 0 0
БКС и опазване на околна среда 3,317,961 3,317,961 0 1,459,920 0 1,858,041 3,469,883 0 1,459,920 0 2,009,963
Ремонт и реконструкция на ВИК в гр.Пазарджик -ул.Тунджа 51-00 18,892 18,892 18,892 18,892 18,892
Ремонт и реконструкция на ВИК на ул.Яне Сандански от ул.Братя Консулови до Цар Симеон 51-00 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468
Ремонт и реконструкция на ВИК на ул.Ст.Захариев от ул.Цар Калоян до ул.Цар Освободител 51-00 25,151 25,151 25,151 25,151 25,151
Ремонт водопроводна мрежа на ул.“Стоян Ангелов“ гр.Пазарджик 51-00 278,465 278,465 278,465 278,465 278,465
Ремонт на центъра на с.Главиница 51-00 118,000 118,000 118,000 135,675 118,000 17,675
Благоустрояване ул.“Г.Кендеров“ о.т. 3011, 3236,3238 гр.Пазарджик 51-00 37,680 37,680 37,680 37,680
Благоустрояване ул.“Ив.Чунчев“ о.т. 332-336 гр.Пазарджик 51-00 31,053 31,053 31,053 31,053 31,053
Ремонт на ул.“Люлин“ от ул.“Трапезица“ до ул.“Ген.Скобелев“ Пазарджик 51-00 58,445 58,445 58,445 58,445
Ремонт ул.Яне Сандански от ул.Братя Консулови до Цар Симеон 51-00 119,005 119,005 119,005 119,005 119,005
Ремонт ул.Ст.Захариев от ул.Цар Калоян до ул.Цар Освободител 51-00 99,899 99,899 99,899 99,899 99,899
Основен ремонт бул.“Ал. Стамболийски“ Пазарджик 51-00 477,888 477,888 477,888 477,888 477,888
Основен ремонт ул. 33 с.Добровница 51-00 40,567 40,567 40,567 40,567 40,567
Мобилна дизелова дробилка за Общински пазар Пазарджик 52-03 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158
Моторен храсторез 3 бр. за Общински пазар Пазарджик 52-03 4,999 4,999 4,999 4,999 4,999
Косачка плоска за Общински пазар Пазарджик 52-03 0 0 1,350 1,350
Кабелизация и монтиране на стълбове и осветителни тела по улици на гр.Пазарджик, по които ЕВН премахва въздушната мрежа 52-06 112,168 112,168 90,000 22,168 112,168 90,000 22,168
Метални стълбове за улично осветление по ул.Панайот Волов гр.Пазарджик 52-06 47,500 47,500 47,500 47,018 47,018
Техническа инфраструктура в  кв.512 и кв.512а Пазарджик 52-06 80,008 80,008 80,008 80,490 80,490
Тролейбусна контактна мрежа м/у ул.П.Бонев и ул.Стамболийски Пазарджик 52-06 57,707 57,707 57,707 57,707 57,707
Изграждане на кръгово кръстовеще м/у ул.П.Бонев и ул.Стамболийски 52-06 22,974 22,974 22,974 22,974 22,974
Изграждане пешеходен мост над р.Марица, свързващ парк „Остров Свобода“ със Зоната на здравето Пазарджик, ПМС 309/20.12.2017 г. 52-06 1,319,112 1,319,112 619,112 700,000 1,319,112 619,112 700,000
Изграждане на детски плащадки 52-06 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Канализация ул.9, 14, 27 с.Величково 52-06 78,274 78,274 78,274 93,929 93,929
Отводняване и каналицзация на улици в с. Драгор 52-06 15,589 15,589 15,589 18,707 18,707
Разширение водопровод до стадиона с.Дебръщица 52-06 0 0 1,100 1,100
Художествено осветление на църква в кв.207 гр. Пазарджик 52-06 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211
Лед осветители в парк „Остров Свобода“ Пазарджик 52-06 15,494 15,494 15,494 15,494 15,494
Лед осветление в централна градска част Пазарджик 52-06 19,957 19,957 19,957 59,957 59,957
Сондажи за поливане на ул.“Д.Дебелянов“ 52-06 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304
Сондажи за поливане на ул.“Дунав“- 3 бр. 52-06 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912
Поливна система в парк „Писковец“ Пазарджик 52-06 14,170 14,170 14,170 14,170 14,170
Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Алеко Константиново 52-06 20,240 20,240 20,240 20,240 20,240
Детски съоръжения 52-06 17,906 17,906 17,906 17,906 17,906
Фонтан кръгово моста р.Марица 52-06 111,765 111,765 111,765 111,765 111,765
Благоустрояване на улици № 26, 43, 60 и 83 с.Мало Конаре 52-06 0 0 50,000 50,000
Изграждане осветление централен фонтан Пазарджик 52-06 0 0 18,724 18,724
Отчужден имот за улица в с.Ивайло 54-00 0 0 4,300 4,300
0 0 0
Култура 1,330,949 1,330,949 0 0 48,685 1,282,264 1,500,433 0 0 66,565 1,433,868
Ремонт на стадиона гр.Пазарджик ПМС №315/19.12.2018 г. 51-00 800,000 800,000 800,000 801,000 801,000
Консервация и реставрация двора и къщата на К. Величков Пазарджик 51-00 38,910 38,910 38,910 38,910 38,910
Интерактивна дъска – тъч дисплей за Регионална библиотека Пазарджик 52-01 3,319 3,319 3,319 3,319 3,319
Компютри – 9 бр. за Регионална библиотека Пазарджик 52-01 600 600 600 8,440 8,440
Изграждане фитнес зала на стадион „Георги Бенковски“ гр.Пазарджик 52-02 28,775 28,775 28,775 28,775 28,775
Изграждане на стая за задържане на стадион „Георги Бенковски“ гр.Пазарджик 52-02 0 0 3,000 3,000
Църковен храм с.Сарая 52-02 63,632 63,632 63,632 63,632 63,632
Църковен храм в с.Драгор 52-02 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Изграждане клетка за лъва в Зоопарк Пазарджик 52-02 57,884 57,884 57,884 57,884 57,884
Оросителна систеа на стадион „Г. Бенковски“ Пазарджик 52-03 34,413 34,413 34,413 34,413 34,413
Рампа за футболни тренировки 52-03 11,640 11,640 11,640 11,640 11,640
Лек автомобил за РИМ Пазарджик 52-04 0 0 3,750 3,750
Моторна косачка за стадион „Г.Бенковски“ Пазарджик 52-04 0 0 20,280 20,280
Музейна витрина за РИМ Пазарджик 52-05 0 0 6,290 6,290
Фитнес уреди стадион „Г. Бенковски“ Пазарджик 52-05 28,752 28,752 28,752 28,752 28,752
Магнитен стипер за Общински плувен комплекс Пазарджик 52-05 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416
Коридори 2 бр. за Общински плувен комплекс Пазарджик 52-05 5,330 5,330 5,330 5,330 5,330
Хронометър за Общински плувен комплекс Пазарджик 52-05 0 0 2,580 2,580
Телескопична волейболна система 52-05 0 0 4,364 4,364
Закупени 2 бр. футболни врати за стадион „Г. Бенковски“ Пазарджик 52-05 0 0 4,300 4,300
Открита спортна площадка на стадион „Г. Бенковски“ Пазарджик 52-06 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640
Аериране стадион „Г.Бенковски“ и помощни игрища Пазарджик 52-06 13,500 13,500 13,500 48,500 48,500
Изграждане на тротоар около стадион „Г.Бенковски“ Пазарджик 52-06 36,699 36,699 36,699 36,699 36,699
Изграждане на осветление около стадион  „Г.Бенковски“ Паз-к 52-06 39,995 39,995 39,995 39,995 39,995
Извършено лазарно нивелиране на стадион  „Г.Бенковски“ Паз-к 52-06 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Изграждане на сондажен кладенец на стадион  „Г.Бенковски“ Паз-к 52-06 0 0 4,080 4,080
Ограда около помощните игрища на стадион  „Г.Бенковски“ Паз-к 52-06 0 0 54,631 54,631
Сондаж с хидрофорна помпа на стадион  с.Звъничево 52-06 0 0 5,000 5,000
Мрежа за топкоуловител на помощните игрища на стадион  „Г.Бенковски“ Паз-к 52-06 0 0 6,869 6,869
Външно ел.захранване гробищен парк Пазарджик 52-06 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378
Навес на гробищен парк с.Добровница 52-06 3,893 3,893 3,893 3,893 3,893
Алеи в двора на църквата с.Звъничево 52-06 14,619 14,619 14,619 14,619 14,619
Декоративна склуптура – „Предизвикателството на разказвача“ на бул.“М.Луиза“ Пазарджик 52-06 0 0 4,000 4,000
Ограда на 27-ми Чепински полк Пазарджик 52-19 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030
Изграждане навеси – 4 бр. на стадион  „Г.Бенковски“ Паз-к 52-19 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560
Православен кръст с.Главиница 52-19 0 0 6,500 6,500
Софтуер музеи  за РБиблиотека Пазарджик 53-01 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680
Софтуер дигитални обекти за РБ Пазарджик 53-01 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176
Паметник на народните будители в гр.Пазарджик 53-09 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231
Отчужден имот за гробищен парк Пазарджик 54-00 17,020 17,020 17,020 17,020 17,020
Православен параклис с.Крали Марко 55-03 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Икономически дейности 184,471 184,471 0 0 0 184,471 184,471 0 0 0 184,471
Вертикална планировка на Пазара гр.Пазарджик 52-06 23,123 23,123 23,123 23,123 23,123
Павилиони-модулна клетка от 1 до 4 на Пазара гр.Пазарджик 52-19 27,096 27,096 27,096 27,096 27,096
Павилион-модулна клетка №8 52-19 14,111 14,111 14,111 14,111 14,111
Павилиони-модулна клетка от 5 до 22 без №8 – 17 бр. на Пазара гр.Пазарджик 52-19 115,141 115,141 115,141 115,141 115,141
Навес на пазара в с.Гелеменово 52-19 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0 0 0
0 0 0
ВСИЧКО: 5,731,735 5,731,735 72,180 1,459,920 827,536 3,372,099 6,219,278 72,180 1,459,920 996,305 3,690,873