Шестима общински съветици бяха избрани днес, за да допълнят състава на комисията, която разглежда постъпилите молби от семества с репродуктивни проблеми от община Пазарджик. Това стана по време на последната за тази година сесия. По традиция комисията се оглавява от шефа на комисия „Здравеопазване“ към ОбС, в случая д-р Никола Пенчев. В състава на десетчленната комисия влизат още Димитрия Церова – Директор на БМ ОСДУ, д-р Илиян Траянов – Началник на АГО към МБАЛ – Пазарджик и Елена Попова – представител на Фондация „Искам бебе”. През месец януари 2020 г. комисията трябва да разгледа постъпилите през четвъртото тримесечие на 2019 г. заявления за финансово подпомагане.