Стърнища от оризови насаждения са пламнали днес, съобщи наш читател. Пламъците се виждат особено добре в момента, коментира пазарджиклията, който е приложил и снимка към сигнала си. Става дума за полето между Пищигово и Съединение.

Припомняме, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при повторно става от 2000 до 12 000 лв. Изгарянето на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосано съответствие на земеделски земи.

Спазването на изискванията за кръстосано съответствие е задължително условие, за да могат земеделските стопани да получат пълния размер на директните си плащания от ДФЗ. Съгласно изискванията на европейското законодателство санкцията при неизпълнение на стандартите за добро земеделско и екологично състояние може да се достигне до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.

 

Снимка: Валентин Маринов