В сила от 01.01.2020 година

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мокрище – с. Ляхово- с. Братаница
Дължина на линията: 16.3 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 9.00; 11.00; 13.20; 14.30; 16.30; 17.30; 18.45; 20.00 ч.
Тръгва от с. Братаница: 6.40; 7.40; 9.35; 11.30; 13.50; 15.30; 17.00; 18.00; 19.30 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.00; 12.30; 17.35 ч.
Тръгва от с. Братаница: 8.15; 11.30; 14.30 ч.
Сезонни от 01.07. до 14.09.:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.30; 20.00 ч.
Тръгва от с. Братаница: 15.30; 19.30 ч.

№ 21 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мало Конаре
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – разклон с. Мало Конаре – с. Мало
Конаре – гр. Пазарджик
Дължина на линията: 13.8 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.20; 11.40; 14.15 ч.
Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00; 10.00; 12.30; 15.00 ч.
Празнични дни:
Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово – с. Мало Конаре
В делнични дни:
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – с. Добровница – с. Пищигово – с.
Мало Конаре – гр. Пазарджик
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.
Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново- с.
Хаджиево – с. Говедаре
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново – с. Хаджиево
– с. Говедаре
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.35 ч.
В празнични и почивни дни, сезонно от 01.07. – до 14.09. се изпълнява в 18.50 ч.

№ 20 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Сбор
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Сарая – с. Гелеменово – с. Априлци – с. Сбор
Дължина на линията: 23.9 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.20; 13.40; 18.00 ч.
Тръгва от с. Сбор: 6.20; 11.00; 14.30 ч.

№ 24 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово
Дължина на линията: 11.3 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00; 14.40; 17.45 ч.
Тръгва от с. Синитово: 6.50; 9.30; 12.30; 15.10; 18.30 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00 ч.
Тръгва от с. Синитово: 9.30; 12.30 ч.

№ 23 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с.Огняново – с. Хаджиево – с. Говедаре
Дължина на линията: 25.1 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05; 8.20; 9.40; 11.25; 12.20; 13.35; 15.00; 16.55; 17.45 ч.
Тръгва от с. Говедаре: 6.20; 6.55; 7.50; 9.10; 10.40; 12.10; 13.10; 14.20; 16.00; 18.00 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.40; 13.35; 16.55; 18.50 ч.
Тръгва от с. Говедаре: 7.50; 10.40; 14.20; 18.00 ч.

№ 34 – Автобусна линия – с. Овчеполци – гр. Пазарджик
Маршрут: с. Овчеполци – с. Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – Автогара гр.
Пазарджик
Дължина на линията: 24.3 км
В делнични дни:
Тръгва от с. Овчеполци: 6.30 ч.
В празнични и почивни дни – не пътува

№ 34А – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Овчеполци – с. Цар Асен – Пазарджик
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Росен – с.
Цар Асен – с. Овчеполци* – с. Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – Автогара гр.
Пазарджик
Дължина на линията: 61.2 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45; 17.50* ч.
Тръгва от с. Овчеполци: 16.00 ч.
Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Росен – с.
Цар Асен
Дължина на линията: 29 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 19.30 ч.
Тръгва от с. Цар Асен: 6.07; 8.45 ч.
Празнични и почивни :
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.
Тръгва от с. Цар Асен: 8.45 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар
Асен – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – гр. Пазарджик
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен –
с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – бул. “Г. Бенковски” – ул. “Ген. Гурко” – бул. “Г.
Бенковски” – бул. “Цар Освободител” – мост река “Марица” – ул. “Царица Йоанна” – Автогара
гр. Пазарджик
Дължина на линията: 58.2 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.40 ч.
Тръгва от с. Цар Асен: 11.40 ч.
Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с.
Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – АГ Пазарджик
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с.
Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик
Дължина на линията: 58.2 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.45 ч.
Тръгва от с. Цар Асен: 13.35 ч.

№ 19 – Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница
Дължина на линията: 8.1 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8:00; 13:10; 18:40 ч.
Тръгва от с. Добровница: 6.50; 8.30; 13.45 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.
Тръгва от с. Добровница: 8.30 ч.

№ 29 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Лесичово
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с.
Калугерово – с.Лесичово
Дължина на линията: 33.3 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.10; 17.45 ч.
Тръгва от с. Лесичово: 6.20; 8.15; 12.00 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.45 ч.
Тръгва от с. Лесичово: 6.20 ч.
Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Лесичово – с. Церово
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с.
Калугерово – с.Лесичово- с. Церово
Дължина на линията: 39.3 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково – с. Бошуля –
с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица – с. Церово
Дължина на линията: 40.0км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.
Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.
Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.
Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово – с. Лесичово
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково – с. Бошуля –
с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица – с. Церово- с. Лесичово
Дължина на линията: 52.2 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10 ч.

Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Церово
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците- разклон с. Величково /с. Величково/-
с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с. Славовица – с.
Церово
Дължина на линията: 35.0 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25; 19.30 ч.
Тръгва от с. Церово: 6.20; 10.30; 14.00 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25 ч.
Тръгва от с. Церово: 10.30; 14.00 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово – с. Динката
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково- с. Памидово- с. Динката
Дължина на линията:21.5
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.
Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.
Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ветрен
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково- с. Бошуля- с.
Ветрен
Дължина на линията: 28.6 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.40; 14.40; 18.40 ч.
Тръгва от с. Ветрен: 6.45; 12.45; 15.30 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.40 ч.
Тръгва от с. Ветрен: 15.30 ч.

№ 28 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Виноградец
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково – с. Бошуля –
с. Карабунар – Винарна с.Виноградец – училище с. Виноградец – с. Виноградец
Дължина на линията: 23.7 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 17.25 ч.
Тръгва от с. Виноградец: 5.45 ч.
В празнични и почивни дни – не пътува

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Калугерово
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Памидово – с. Динката – с.
Щърково – с. Динката – с. Калугерово
Дължина на линията: 30.8 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.
Тръгва от с. Калугерово: 6.00; 11.05; 15.15 ч.
В празнични и почивни дни
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.
Тръгва от с. Калугерово: 11.05; 15.15 ч.
Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово – с. Церово
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Бошуля – с. Памидово- с.
Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с. Славовица – с. Церово
Дължина на линията: 45.0 км
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.
Тръгва от с. Церово: 5.30 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пловдив
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица”- бул. “Стефан Стамболов” – разклон
с. Мало Конаре – разклон с. Говедаре – разклон с. Цалапица – 9 ти километър – гр. Пловдив
Дължина на линията: 39.0 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.00; 7.30; 8.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00; 20.00 ч.
Тръгване от гр. Пловдив: 7.00; 8.30; 9.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00; 19.00; 21.00 ч.
В празнични и почивни дни 7.30 ч. не пътува, изпълнява се сезонно за ученици от 15.09. до
30.06.

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. София
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – бул. “Цар Освободител” – спирка др Лонг – спирка Лидъл – ул. “Кочо Честименски” – бул. “Г. Бенковски” – гр. София – Централна
АГ гр. София
Дължина на линията: 120 км
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 13.00 ч.
Тръгва от гр. София: 10.00; 18.00 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 13.00 ч.
Тръгва от гр. София: 10.00; 18.00 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик- к. Слънчев Бряг
Маршрут: : Автогара гр. Пазарджик – Автогара “Север” гр. Пловдив – Автогара гр. Стара
Загора – гр. Сливен – Автогара “Запад” гр. Бургас – Автогара гр. Поморие – гр. Несебър – к.
Слънчев Бряг
Дължина на линията: 355 км
Пътува само в събота и неделя :
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.00 ч.
Тръгва от к. Слънчев Бряг : 17.00 ч.
Изпълнява се сезонно от 15.06. до 15.09.

Автобусна линия № 27 – гр. Пазарджик – с. Паталеница
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Главиница – с. Алеко Константиново – разклон
Капитан Димитриево – Кариерата – с. Дебращица – Стрелбището – с. Црънча – с.
Паталеница – Баткун /Санаториума/
Дължина на линията: 25.1 км
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10; 10.55; 13.30; 15.50; 17.00; 17.55; 19.30 ч.
Тръгва от с. Паталеница: 6.30; 8.10; 11.50; 14.30; 16.50; 18.15 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10; 15.05; 17.55 ч.
Тръгва от с. Паталеница: 6.30; 8.10; 16.50 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Семчиново
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Мокрище – с. Звъничево – с. Братаница – с.
Ветрен дол – гара Варвара – с. Варвара – с. Симеоновец – с. Семчиново
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05; 9.15; 10.15; 11.15; 13.25; 15.25; 17.45; 19.40 ч.
Тръгва от с. Семчиново: 5.45; 6.10; 7.50; 10.05; 11.30; 12.20; 14.20; 16.20; 18.40 ч.
В празнични и почивни дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.15; 13.25; 15.25; 17.45 ч.
Тръгва от с. Семчиново: 10.05; 14.20; 16.20; 18.40 ч.

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пещера
Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Главиница – разклон с. Капитан Димитриево – с.
Капитан Димитриево – с. Радилово – гр. Пещера и обратно.
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.15; 8.15; 10.15; 12.15; 14.15; 16.15; 18.15 ч.
Тръгва от гр. Пещера: 7.15; 9.15; 11.15; 13.15; 15.15; 17.15; 19.15 ч.
В делнични дни:
Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.15; 11.15; 14.15; 17.15 ч.
Тръгва от гр. Пещера: 9.45; 12.45; 15.45; 18.45 ч.