На последната сесия на Общинския съвет на Пазарджик общинския съветник  д-р Борис Манев внесе отворено писмо до кмета Тодор Попов и общинските съветници. В  него се настоява за разкриване на Медицински колеж в град Пазарджик.

Зад идеята застават ръководствата на четирите болници в общината, както и Центъра за спешна медицинска помощ. Те предлагат  общинското ръководство да обсъди възможността за съвместяването в една сграда на бившия Педагогически колеж на спортни дейности и „Специалисти по здравни грижи“. Градът ни има потенциал да заеме своето място и на национално ниво и по отношение на обучението  и изграждането на млади специалисти по здравни грижи. Всички ние знаем, че  един от най-актуалните социално-политически проблеми е именно дефицитът на кадри в здравеопазването.

Вече са проведени разговори на академично ниво с два Медицински университета, които изразяват  готовност за изнесено обучение на  такива  специалисти в Пазарджик и подготовка на лекционна програма на курсовете, които ще бъдат провеждани. Очакваме категоричната подкрепа и на Общинските съветници в Пазарджик.

Вярваме, че и на правителствено ниво, този проект ще бъде високо оценен и подкрепен, пише в отвореното писмо . Д-р Манев призова своите колеги от различните политически сили да подкрепят идеята, която търси своята реализация от години. Той се надява  още тази година да започне и реална работа по  проекта.